Genomförda Resor

2017 var första året vi genomförde träningsresor till Nazaré. Att planera dessa resor har varit oerhört roligt och stimulerande men också nervöst och utmanande; hur ska vi få all logistik att fungera? Hur hittar vi intressanta utflyktsmål? Hur etablerar vi samarbete med portugisiska leverantörer (transporter, boende, restauranger, temacoacher, guider, osv.) som vi vet håller hög klass och levererar enligt överenskommelse? osv.

Antalet detaljer att hantera för att säkerställa en oförglömlig vecka för våra kunder där allt fungerar perfekt är många. Vår första vecka, Temavecka Röst, fungerade också som pilotvecka där vi fick mycket värdefull feedback och återkoppling från våra kunder.

Efter att vi nu genomfört ett flertal träningsveckor 2017 och 2018 kan vi konstatera att vi funnit ett koncept som är mycket uppskattat av våra kunder.
Vi har fått fantastisk återkoppling från våra kunder som deltog på dessa veckor - både vad gäller träning och upplevelser men också att de har fått möjlighet att stifta bekantskap med den charmiga Atlantpärlan Nazaré. Alla har också uppskattat formatet med relativt små grupper, 10-14 personer, som skapar en intimitet och personlighet där alla syns och tar plats. "Det personliga tilltalet" som ska prägla våra resor tror vi är en viktig framgångsfaktor.

Se gärna beskrivning och utfall från de olika träningsveckorna 2017 och 2018 i respektive flik till vänster    
       

Maria & Torbjörn
Maria & Torbjörn