Historia

Nazaré har sitt ursprung redan på 400-talet e.Kr då bosättningar etablerades i dagens Pedeneira och Sitio. Då dessa platser ligger på två höjder ovanför kustremsan erbjöd de ett bra skydd mot anfall från vikingar och pirater från framförallt Frankrike, England och Holland. Dessa attacker pågick till så sent som början av 1800-talet.
Enligt den allmänt accepterade historiebeskrivningen härstammar namnet Nazaré från Nazaret i Jerusalem. På 400-talet medförde en munk, som besökt det heliga landet en trästaty av Jungfru Maria från Nazaret. Statyn placerades först i ett kloster i närheten av Merida i Spanien men fördes till sin nuvarande plats, dagens Sitio, år 711 av munken Romano tillsammans med konungasonen Roderic. Efter att de anlänt med Jungfru Maria till denna klippa vid kusten beslöt de sig för att bli eremiter. Munken levde sedan återstoden av sitt liv i en grotta på en klippa ovanför kusten. Efter sin död, och i enlighet med hans önskan, begravdes han i den. Roderic lämnade sedan statyn av Jungfru Maria på ett altare i grottan.
Ett kapell byggdes på 1200-talet strax där ovanför för att hedra Jungfru Maria efter ett mirakulöst ingripande år 1182 som än idag benämns ”Legenden från Nazaré”. Jungfru Maria stoppade då riddaren Roupinho från att störta över klippkanten då han jagade en hjort i dimmigt väder. Till minne av denna händelse byggdes kapellet ”Capela da Memória” på exakt den plats där grottan fanns och där statyn av Jungfru Maria lämnades kvar av Roderic.
Än idag kan man, på en klippavsats 110 meter över Atlanten, se märken av hovarna efter riddarens häst. bredvid kapellet. 

År 1377 lät Kung Fernando I av Portugal uppföra en avsevärt större kyrka som idag är den stora barockbyggnaden ”Church of Lady of Nazaré, ”Nossa Senhora da Nazaré” på torget i Sitio. Det första kapellet finns dock kvar på sin ursprungliga plats. Bakom och ovanför altaret i denna kyrka kan besökare se den mirakulösa statyn av Jungfru Maria, Nossa Senhora da Nazaré.
 
De tre delarna av Nazaré; Praia, Sitio och Pedeneira utgjorde separata byar fram till så sent som 1912 då de slogs samman till dagens Nazaré.

Legenden från Nazaré.                           Bild från Wikipedia
Legenden från Nazaré. Bild från Wikipedia