Röst

Har du känt att du ibland vill ta mer plats i en grupp, på ett möte eller bland en samling människor?  Har du imponerats av hur vissa kan tala med en stark och trygg stämma som får andra att lyssna oavsett vad de defacto säger? 
Precis som inom andra områden handlar det om träning och att lära sig använda rösten på ett effektivt sätt. Och med en säkrare röstanvändning kommer också en säkerhet att prata inför stora grupper av människor.  Vår coach, logonomen EwaMaria Roos, har stor erfarenhet av att träna människor i just röstteknik. Hon undervisar i retorik, muntlig framställning och kommunikation på högskolenivå och tränar dessutom chefer inom näringslivet, politiker och skådespelare inom detta viktiga område.
Som EwaMaria själv formulerar det: Rösten är ditt visitkort - utveckla din röst och ditt uttryck, då kan du flyga riktigt högt!

  • Namn
  • e-postadress
  • Mobilnummer